Υπολογίστε τα έξοδα σας με Βενζίνη και με Υγραέριο


{Για να εισάγετε δεκαδική μορφή των τιμών στους υπολογισμούς χρησιμοποιείστε τον χαρακτήρα ","}
Λίτρα:
Τιμή ανα Λίτρο Βενζίνης:

{Θεωρείστε ότι τα Λίτρα του LPG θα είναι ίδιος άριθμος με τα λίτρα της βενζίνης για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης}
Λίτρα:
Τιμή ανα Λίτρο Lpg:

Κόστος € Βενζίνης: {{litre1 * pricegazol}}€

Κόστος € Lpg: {{litre2 * pricelpg}}€

Διαφορά Κόστους γεμίσματος σε €: {{litre1 * pricegazol - pricelpg * litre2}}€

Κατανάλωση σε λίτρα / 100ΚΜ(με Βενζίνη):

Κατανάλωση σε λίτρα / 100ΚΜ(με LPG):
{εκτιμάται ότι με LPG είναι +0,5 έως +1,0 λίτρο σε σχέση με την βενζίνη}

Ετήσια Χιλιόμετρα:

Σύνολο σε € με Βενζίνη: {{(allkm * Consumption1 * pricegazol) / 100}}€

Σύνολο σε € με Lpg: {{(allkm * Consumption2 * pricelpg) / 100}}€

Διαφορά σε €: {{(allkm * Consumption1 * pricegazol) / 100 - (allkm * Consumption2 * pricelpg) / 100}}€

Κόστος Εγκατάστασης συστήματος LPG:

Απόσβεση σε Μήνες: {{setupmoney / ((allkm * Consumption1 * pricegazol) / 1200 - (allkm * Consumption2 * pricelpg) / 1200)}} Μήνες

Αποτελέσματα της εγκατάστασης υγραερίου στο όχημα σας

Έως και 60% οικονομία στο κόστος ανεφοδιασμού

60%

Σίγουρη αξιοπιστία

100%

Οικολογικό περιβάλλον

100%